Başaranlar Mühendislik<

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

SOSYAL SORUMLULUK 

Sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olarak faaliyet göstermeye başladığımız günden bu güne kendi gelişimimizi toplumumuzun gelişiminden ayrı tutmuyoruz. İşimizde gösterdiğimiz hassasiyeti, performansı ve inancı sosyal sorumluluk projelerine de yansıtıyoruz. Bu bakış açısıyla AR-Ge ve üretim merkezimiz Konya'da üniversitelerle iş birlikleri yapıyoruz.

Geliştiren Üniversitelerimizin Yanındayız!
Karatay Üniversitesi Ar-Ge topluluğunun geliştirmiş olduğu Diriliş 1251 adlı elektrikli araçlarına destek oluyoruz. Aracın elektronik bölümleriyle ilgili üniversite ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Ayrıca her yıl başarılı öğrencilere burs vermekteyiz. 

ÇEVRESEL YAKLAŞIM VE İSG

Başaranlar Mühendislik yola çıktığı ilk günden beri iş güvenliğine büyük önem gösteren, çevreye duyarlı bir anlayışla daha kaliteli imalat gerçekleştirmek ve daha kaliteli hizmet vermek amacıyla güçlü ve dinamik kadrosuyla durmadan çalışmaktadır. Başaranlar Mühendislik kaliteyi iş hayatının her alanında ilke edinmiş bir firma olarak;
- Müşterilerine ve imalat kalitesine gösterdiği titizliği, çalışanların sağlığını ve çevreyi korurken de aynı hassasiyetle göstermeyi, 
- Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini yakalamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
- Faaliyetlerinin her aşamasında çevresel etkileri ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek, bu doğrultuda amaç, hedef ve önleyici faaliyetleri belirleyip uygulamayı,
- Çalışanlarının bilinçli katılımı ile sürekli gelişim sağlamayı,
- Yürürlükte olan iş güvenliği ve çevre mevzuatlarına eksiksiz uymayı,
- Çalışanlarının sürekli eğitimi ile bireysel çevre ve İSG bilinçlerini ve farkındalıklarını sağlamayı ve arttırmayı,
- Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliği konularında iş birliği içinde olarak verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmayı,

Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlarının destek ve katılımlarıyla taahhüt etmektedir. Politika programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dâhilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

Sürdürülebilirlik, Konya AVM Elektrik, Konya Hastane Elektrik, Konya Bilim Merkezi Elektrik, Konya Endüstriyel Tesis Elektrik, Konya EAE, Konya EAE Bayi, Konya EAE Bayileri, Konya EAE Elektrik Bayi, Konya EAE Bayisi, Konya EAE Bayileri, Konya EAE Elektrik Konya, Konya EAE Satış