Başaranlar Mühendislik<

İnovasyon

İnovasyon

iNOVASYON 

• Güçlü ve koordineli Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetleri
• Kurumun Tamamını İçeren Bütünsel Bir İnovasyon Eko-Sistemi
• Kurumun Ortak Hedeflerine, Ortak Stratejilerle ve Politikalarla Ulaşma Kültürü
• Kurum İçi Bütün Paydaşların Güçlü bir İletişimle Ortak Çabası
• Kurum Dışı Ulusal ve Uluslararası Rakip / Paydaşlarla Rekabet Öncesi Yürütülen Ortak Çaba

İnovasyon, Konya AVM Elektrik, Konya Hastane Elektrik, Konya Bilim Merkezi Elektrik, Konya Endüstriyel Tesis Elektrik, Konya EAE, Konya EAE Bayi, Konya EAE Bayileri, Konya EAE Elektrik Bayi, Konya EAE Bayisi, Konya EAE Bayileri, Konya EAE Elektrik Konya, Konya EAE Satış