Başaranlar Mühendislik<

Proje Hizmetleri

Elektrik Taahhüt

Proje Hizmetleri

Resmi ve özel kuruluşlara, her türlü yapım ve taahhüt işlerinde ve konusu ile ilgili enerji mühendisliği dallarında proje tesisi hizmetleri sunmak üzere çalışan Başaranlar Mühendislik proje bölümünün uzmanlaştığı başlıca alanlar şunlardır;

- Yeni kuvvetli ve zayıf akım projelerinin geliştirilmesi,
- Geliştirilen yeni projelerle ilgili verilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
- Geliştirilen projeleri gerçekleştirebilecek güvenilir yatırım ortaklıklarının oluşturması amacıyla çalışmalar yapılması,
- Yatırımcı ortaklarla uygulanmasına karar verilen ve ilgili bakanlıktan ön onay alınmış enerji projelerinin fizibilite çalışmalarının yapılması,
- Projelerin gidişatının, gerçekleştirilme sürecinin her aşamasında, özel ve resmi kurumlar nezdinde takip edilmesi,
- Finansman paketi hazırlanması ve proje finansmanı temininde hizmet sunulması,
- İlgili resmi kurumlarla yapılacak anlaşma ve protokollerin hazırlanması ve gerekli prosedürün takibi,
- Projenin fiziki gerçekleşme süreci boyunca mühendislik, proje, etüt ve kontrollük hizmetlerinin sunulması.

Konya Elektrik Proje, Konya Elektrik Proje Firmaları, Konya Elektrik Taahhüt, Konya Elektrik Taahhüt Firmaları, Konya Elektrik Mühendislik Firmaları, Elektrik Konya, Konya Mühendislik Firmaları, Konya Elektrik Taahhüt Firmaları