Başaranlar Mühendislik<

Eğitim Kurumlarında Led Ayınlatma

Blog

Eğitim Kurumlarında Led Ayınlatma

Eğitim Kurumlarında Led Ayınlatma

Eğitim ortamlarında görsel algılama kalitesini , doğrudan etkileyen en önemli kriterlerden birisi aydınlatmadır. Doğru armatürün seçilmesi ve doğru planlama ile konfor ve performans açısından yetkin eğitim ortamlarının oluşturulması mümkündür. Enerji tüketiminin düşük, servis ömrünün uzun olması, LED teknolojisinin kullanımını oldukça avantajlı duruma getirir. Ayrıca akıllı kontrol sistemleri ile entegre edilebilen aydınlatma sistemleri, uzun vadede işletim ve bakım giderlerinin de düşmesini ve enerjinin etkin şekilde kullanımını sağlar.

EĞİTİM YAPILARI;
Modern ve konforlu eğitim ortamları

Eğitim yapılarında doğru kurgulanmış aydınlatma sistemi, öğrencilerin bilgiyi görece kolay algılamalarını ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlarken, pozitif öğrenme atmosferi yaratılmasına olanak sağlar. Eğitimin temel üretim birimi olan okullar, sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel sistemlerde meydana gelen gelişmelerden etkilenerek değişirler. Günümüzün dinamik, küreselleşen bilgi tabanlı toplum düzeninde eğitim anlayışı da değişime uğramıştır. Okullar, öğrencilerin yüzünü tahtaya döndüğü, öğretmen odaklı mekanlar yerine öğrenci odaklı, öğrencilerin birbirleri ile etkileşim içerisinde olabilecekleri farklı oturma düzenlerine imkan tanıyan, gerektiğinde büyüyüp küçülebilen sosyal mekanlara dönüşmüştür. Eğitim, sınıf ve derslikten çıkıp tüm mekanlara ve okul hayatının içine yerleşmiş bir kavram olarak karşımıza çıkar. Eğitim ortamları da; mimarisiyle, biçimiyle ve geniş aktivite çeşitliliği ile öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye, deney yapmaya, deneyimlemeye, tartışmaya, oyun oynamaya, sosyalleşmeye sevk eden mekanlar olarak evrimleşmiştir. Geleneksel aydınlatma sistemleri, bu biçimlenişi destekleyecek şekilde yerini esneklik ve ergonomi içeren akıllı çözümlere bırakmıştır.

LED teknolojisinin sunduğu avantajlar, eğitim yapılarında aydınlatma konusuna yeni bir bakış açısı getirmiştir. Akıllı kontrol sistemleri ile entegre edilebilen LED sistemler, enerji verimli ve uzun ömürlü olmalarıyla, konfor ve performans açısından yetkin eğitim ortamlarının oluşturulmasına olanak sağlar. Bireyin öğrenim sürecini, kaliteli eğitim ortamlarında geçirmesi, ancak doğru armatürün seçilmesi ve uygun aydınlatma planlaması ile mümkündür.

SINIF VE DERSLİKLERDE GÜNIŞIĞI ve YAPAY AYDINLATMA KONTROLÜ

Binalarda günışığından faydalanma, doğal ışığın insan üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri bakımından değerlendirildiğinde önemli bir tasarım kriteridir. Doğal aydınlatma efektif olarak yapay aydınlatma ile birlikte kurgulandığında, enerji verimli ve kullanım açısından ergonomik sınıf ortamları oluşturulabilir. Gün ışığı miktarı farklı zaman dilimlerine, mevsimlere ve hava durumuna göre değişkenlik gösterir. Gün ışığı sensörleri sayesinde yapay aydınlatma miktarı azaltılıp, çoğaltılabilir. Dolayısıyla enerji tasarrufu sağlanır. Belirlenen çalışma düzleminde aydınlık düzeyini sabit tutmak koşulu ile yapay aydınlatma, doğal aydınlatmaya göre ışık seviyesini azaltır veya arttırır. Böylece çalışma düzleminde yeterli aydınlık düzeyi sağlanırken günışığının seviyesine göre armatürleri %0 oranına kadar dim etmek mümkündür. Geniş hacimlerde birden çok sayıda sensör kullanılır. Taranan alanların üst üste binmemesine dikkat edilerek sensör yerleşiminin yapılmasına özen göstermek gerekir. Ayrıca yansıma yapan alanlara radyasyon yayan kaynaklara yakın yerleşim yapılmamalıdır.

Eğitim Kurumlarında Led Ayınlatma